Malování schodiště, dekorativní váleček a linka (1)