Malování schodiště, dekorativní váleček a linka (2)