Malování schodiště, dekorativní váleček a linka (3)